Zdravstveni negovatelj
 

Od školske 2003/2004. godine u školi se obrazuje i novi obrazovni profil, u trogodišnjem trajanju, po novim nastavnim metodama, Zdravstveni negovatelj.

Nastavni plan i program ovog obrazovnog profila su koncipirani tako 40% nastave su časovi vežbi u školi i nastavnim bazama, što omogućava da učenik stekne dobro znanje i usvoji veštine za kvalitetno i kompetetno obavljanje svih procedura iz domena nege bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba.

Predmeti koji se izučavaju na ovom profilu su:

I godina
II godina
1. Srpski jezik i književnost 1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik 2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje 3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika 4. Matematika
5. Računarstvo i informatika 5. Psihologija
6. Biologija 6. Zdravstvena nega
7. Fizika 7. Higijena i zdravstveno vaspitanje
8. Hemija 8. Patologija
9. Latinski jezik 9. Medicinska mikrobiologija sa epidemiologijom
10. Anatomija i fiziologija 10. Medicinska biohemija
11. Prva pomoć 11. Farmakologija
12. Zdravstvena nega 12. Izborni predmet
(Verska nastava-pravoslavni katihizis ili Građansko vaspitanje)
13.Izborni predmet
(Verska nastava-pravoslavni katihizis ili Građansko vaspitanje)
13. Izborni predmet (Istorija)
14. Izborni predmet
(Muzička umetnost ili Likovana umetnost)
14. Izborni predmet (Likovna umetnost)
15. Izborni predmet
(Istorija ili Medicinska geografija)
15. Izborni predmet (Sociologija)

 

III godina