Stručno veće stranih jezika
 

Članovi stručnog veća su:

1. Biškupović Anita

2. Gavranović Valentina

3. Lazić Mirjana

4. Mladenović Tijana

5. Prica Milkica

 

 

Predsednik stručnog veća je Milkica Prica.