Stručno veće stranih jezika
 

Članovi stručnog veća su:

1. Biškupović Anita

2. Gavranović doc. dr Valentina

3. Dotlić Aleksandar

4. Lazić Mirjana

5. Marić Željka

6. Prica Milkica

 

 

Predsednik stručnog veća je Lazić Mirjana.