Stručno veće stranih jezika
 

Članovi stručnog veća su:

1. Biškupović Anita

2. Đokić Dana

3. Lazić Mirjana

4. Pavlović Daniela

5. Lazić Nađa

 

 

Predsednik stručnog veća je Lazić Mirjana.