Стручно веће страних језика
 

Чланови стручног већа су:

1. Бишкуповић Анита

2. Ђокић Дана

3. Лазић Мирјана

4. Павловић Даниела

5. Павићевић Драгана

6. Марић Жељка

 

 

Председник стручног већа је Драгана Павићевић.