Prijava ispita za decembarski ispitni rok je od 1. decembra do 6. decembra 2021. godine kod referenta za učenička pitanja Dejane Tošić
Raspored polaganja ispita - Decembar 2021.