Stručno veće fizičkog vaspitanja i kulture tela
 

Članovi stručnog veća su:

1. Banović Vesna

2. Živojinović-Brajtigam Biljana

3. Matijević Mirko

4. Mišić Dragan

5. Trifunović Branko

6. Kostić Goran

Predsednik stručnog veca je Matijević Mirko