Stručno veće fizičkog vaspitanja i kulture tela
 

Članovi stručnog veća su:

1. Živojinović-Brajtigam Biljana

2. Matijević Mirko

3. Mišić Dragan

4. Trifunović Branko

5. Lakušić Milutin

 

Predsednik stručnog veca je Matijević Mirko