Стручно веће друштвених наука
 

Чланови стручног већа су:

1. Ђорић Наташа

2. Ванић Васић Ирена

3. Гојић Расема

4. Динић Тања

5. Митровић Александар

6. Пујић Јелена

7. Светлана Трикић

8. Лукић Стојановић Дијана

9. Џопалић Јелена

10. Пераловић Бранка

11. Стевановић Сава

 

 

Председник стручног већа je Лукић Стојановић Дијана