Stručno veće društvenih nauka
 

Članovi stručnog veća su:

1. Bunjevčev Marija

2. Vanić Irena

3. Gojić Rasema

4. Dinić Tanja

5. Mitrović Aleksandar

6. Pujić Jelena

7. Svetlana Trikić

8. Crnogorac Slavica

9. Džopalić Jelena

 

 

Predsednik stručnog veća je Gojić Rasema.