Stručno veće društvenih nauka
 

Članovi stručnog veća su:

1. Đorić Nataša

2. Vanić Irena

3. Gojić Rasema

4. Dinić Tanja

5. Mitrović Aleksandar

6. Pujić Jelena

7. Svetlana Trikić

8. Lukić Stojanović Dijana

9. Džopalić Jelena

10. Stevović Teodora

 

 

Predsednik stručnog veća je Mitrović Aleksandar.