Stručno veće matematike i informatike
 

Članovi stručnog veća su:

1. Jelenković Vladimir

2. Jovanović-Glavonjić mr Biljana

3. Knežević Nikola

4. Korugić Žaklina

5. Pešić Hilda

6. Rakić Ivan

7. Rakić Natalija

8. Radica Stojanović

9. Dušan Šuljagić

Predsednik stručnog veća Pešić Hilda.