Stručno veće prirodnih nauka
 

Članovi stručnog veća su:

1. Andrić Ivana

2. Kartalija Snežana

3. Ivanov Valentina

4. Jovović Jelena

5. Stojiljković Marina

6. Dživdžanović Snežana

7. Šunderić Snežana

 

 

Predsednik stručnog veća je Ivanov Valentina