Stručno veće srpskog jezika i

književnosti i umetnosti

 
 

Članovi stručnog veća su:

1. Bajić Slavica

2. Vasiljević Biljana

3. Jovanović Jelena

4. Kovačević-Sapsaj Snežana

5. Luković Marijana

6. Mihić Ljiljana

7. Milošević Dragana

8. Perić Miljana

 

Predsednik stručnog veća je Jovanović Jelena.