DOBRO DOŠLI NA WEB PREZENTACIJU
MEDICINSKE ŠKOLE "NADEŽDA PETROVIĆ" u ZEMUNU

Medicinska škola ''Nadežda Petrović'' ima trideset jedno odeljenje i око devetstotina učenika.

Stručni profil škole
U školi se obrazuju sledeći profili:

O prezentaciji