, Medicinska škola "Nadežda Petrović"

 
Prezentacija škole je zamišljena da pruži dovoljno informacija kako onima koji žele da upišu našu školu tako i onima koji već pohađaju istu, kao i sadašnjim i budućim socijalnim partnerima.

Prezentaciju su radili Biljana Jovanović-Glavonjić i Bojan Radić. Molimo vas da nam pošaljete vaše predloge kako bi prezentacija bila bolja i bogatija sadržajem.
Vaše predloge možete poslati na sledeći e-mail: skola@medicinskazemun.edu.rs

Zahvaljujemo se svima koji su nam na bilo koji način pomogli u izradi prezentacije.