SPISAK UDžBENIKA KOJI SE KORISTE U ŠKOLI

 

Prva godina Smer: medicinska sestra-tehničar

Nastavni predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Slavko Petaković

V.Kecman
J. Milošević
Šljukić

Čitanka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Gramatika za prvi razred gimnazije i srednje škole, Novi Logos, 2013. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK: SUCCESS, PRE-INTERMEDIATE

2. STRUCNI TEKSTOVI

Istorija

Dragoljub Koč

Istorija za prvi razred srednjih stručnih i umetničkih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.god.

Muzička kultura

Milivoje Dragutinović
Tomislav Bratić

Muzička kultura za srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2005. godine

Matematika

Despotović, Tošić, Šešelja

Matematika za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2011.god.

Računarstvo i informatika

Nikola Klem

Računarstvo i informatika za I razred gimnazija u srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Geografija

Mirko Grčić,
Stevan Stanković,
Ljiljana Gavrilović,
Svetlana Radovanović,
Milomir Stepić,
Snežana Đurić

 

Geografija za III razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.god.

Fizika

J. Janjić,
B Radivojević,
M. Pavlov

Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.god.

Hemija

S. Đukić,
R.Nikolajević, M.Šurjanović

Opšta hemija za I razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Biologija

Tanja Berić
Gordana Subakov-Simić
Peđa Janaćković

Dragana Cvetković i dr.

 

Biologija I Udžbenik biologije za prvi razred gimnazije, Logos Beograd 2014. godine

Biologija za IV razred gimnazije prirodnomatematičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Anatomija i fiziologija

A. Ilić,
A.Stajković,
Anđelković

Anatomija i fiziologija za srednje medicinske škole i srednju zubotehničku školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.god.

Latinski jezik

Javorka Vagić,
Vera Marković

Latinski jezik, udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole, DATA STATUS, Beograd, 2014.

Zdravstvena nega

Nikola Baljozović
A. Baljozović
S. Kostić

Zdravstvena nega I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2012.god.

Prva pomoć

Dragana Pavlović,
Zlatko Veža

Prva pomoć za prvi razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2012.god.

Verska nastava

Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Prva godina Smer: kozmetički tehničar

Predmeti

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Slavko Petaković

Stanojčić i Popović

Čitanka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Gramatika za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2002. godine

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK: SUCCESS, PRE-INTERMEDIATE

2. STRUCNI TEKSTOVI

Istorija

Dragoljub Koč
Ivan Becić

Istorija za prvi razred srednjih stručnih i umetničkih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.god.

Likovna kultura

V. Galović
B. Gostović

Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004.god.

Matematika

Despotović, Tošić,Šešelja

Matematika za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2011.god.

Računarstvo i informatika

Nikola Klem

Računarstvo i informatika za I razred gimnazije u srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Geografija

Mirko Grčić,
Stevan Stanković,
Ljiljana Gavrilović,
Svetlana Radovanović,
Milomir Stepić,
Snežana Đurić

 

Geografija za III razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.god.

Fizika

J. Janjić,

B. Radivojević, M. Pavlov,

Fizika za I razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za I razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Hemija

S. Đukić,

R.Nikolajević...

Opšta hemija za I razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Biologija

Tanja Berić
Gordana Subotić-Simić
Peđa Janačković

Dragana Cvetković i dr.

Biologija I Udžbenik biologije za prvi razred gimnazije, Logos Beograd 2014. godine

Biologija za IV razred gimnazije prirodnomatematičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Anatomija i fiziologija

A. Ilić,
A.Stajković,
I. Anđelković

1.Anatomija i fiziologija za srednje medicinske škole i srednju zubotehničku školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2015.god.

Latinski jezik

Javorka Vagić,
Vera Marković

Latinski jezik, udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole, DATA STATUS, Beograd, 2014.

Higijena i zdravstveno vaspitanje

Dušan Backović

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem za I ili II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2015.god.

Masaža

Z. Miletić
S. Zorić

Osnovi masaže, praktikum za drugi razred medicinske škole. Zavod za udžbenike Beograd 2012. godine

Prva pomoć

D. Pavlović,
Z. Veža

Prva pomoć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Prva godina Smer: zdravstveni negovatelj

Nastavni predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Slavko Petaković

V.Kecman
J. Milošević
Šljukić

Čitanka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Gramatika za prvi razred gimnazije i srednje škole, Novi Logos, 2013. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK: SUCCESS, PRE-INTERMEDIATE

2. STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

Živorad Ivanović
Srđan Ognjanović

Zbirka zadataka iz matematike I, Krug, Beograd 2014.god.

Računarstvo i informatika

Nikola Klem

Računarstvo i informatika za I razred gimnazije i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god

Biologija

Tanja Berić
Gordana Subotić-Simić
Peđa Janačković

Dragana Cvetković i dr.

Biologija I Udžbenik biologije za prvi razred gimnazije, Logos Beograd 2014. godine

Biologija za IV razred gimnazije prirodnomatematičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Fizika

J. Janjić,

B Radivojević, M. Pavlov

Fizika za I razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za I razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.god.

Hemija

Rozalija Horvat,
Miloje Rakočević

Hemija za trogodišnje stručne škole osim hemijske i frizerske, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Latinski jezik

Javorka Vagić,
Vera Marković

Latinski jezik, udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole, DATA STATUS, Beograd, 2014.

Anatomija i fiziologija

A. Ilić,
A. Stajković,
I. Anđelković

Anatomija i fiziologija za srednje medicinske škole i srednju zubotehničku školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2010.god.

Zdravstvena nega

NikolaBaljozović,
Svetislav Kostić,
Aleksandar Baljozović

Zdravstvena nega I razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.god.

Higijena i zdravstveno vaspitanje

Dušan Backović

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem za I ili II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2015.god.

Prva pomoć

D. Pavlović,
Z. Veža

Prva pomoć, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2012.god.

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Muzička umetnost

O. Đurić,

Vodič kroz istoriju muzike agencija „Dominanta“, Beograd, 2006. god.

Prva godina Smer: medicinska sestra - vaspitač

Nastavni predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Slavko Petaković

V.Kecman
J. Milošević
Šljukić

Čitanka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Gramatika za prvi razred gimnazije i srednje škole, Novi Logos, 2013. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK: SUCCESS, PRE-INTERMEDIATE

2. STRUCNI TEKSTOVI

Istorija

Dragoljub Koč

Istorija za prvi razred srednjih stručnih i umetničkih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.god.

Muzička kultura

Milivoje Dragutinović
Tomislav Bratić

Muzička kultura za srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2005. godine

Likovna kultura

V. Galović
B. Gostović

Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004.god.

Matematika

Živorad Ivanović
Srđan Ognjanović

Zbirka zadataka iz matematike 1

Računarstvo i informatika

Nikola Klem

Računarstvo i informatika za I razred gimnazija u srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Geografija

Mirko Grčić

Geografija za I ili II razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Fizika

Jevrem Janjić,
Miroslav Pavlov,
Branko Radivojević

Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za labaratorijske vežbe za I razred srednje škole - ZUNS Beograd 2013.

Hemija

Tatjana Nedeljković

 

Opšta hemija - udžbenik za prvi razred srednje škole i gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smera - LOGOS 2015. godine

Biologija

Tanja Berić
Gordana Subakov - Simić
Peđa Janaćković

Biologija I, Udžbenik biologije za prvi razred gimnazije, Logos Beograd 2014. godine

Anatomija i fiziologija

A. Ilić,
A.Stajković,
Anđelković

Anatomija i fiziologija za srednje medicinske škole i srednju zubotehničku školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.god.

Latinski jezik

Javorka Vagić,
Vera Marković

Latinski jezik, udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole, DATA STATUS, Beograd, 2014.

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta

A. Baljozović,
S. Kostić,
N. Boljozović

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta
ZUNS, Beograd 2012. godina

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Druga godina Smer: medicinska sestra-tehničar

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Aleksandra Ugrenović

Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK : SUCCESS,INTERMEDIATE

2. RADNA SVESKA: SUCCESS,INTERMEDIATE

3. STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

Ognjanović

Despotović, Tošić i Šešelja

Zbirka zadataka, Krug,2005.

Matematika za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2011.god.

Fizika

J. Janjić,
B. Radivojević,
M. Pavlov,

Fizika za II razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.god.

Medicinska biohemija

Vidoslava Đurić,

Medicinska biohemija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Biologija

D. Marinković,
D. Vakušić
G. Matić i dr.

Biologija za IV razred gimnazijeprirodnomatematičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Higijena i zdravstveno vaspitanje

Dušan Backović

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem za I ili II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2015.god.

Mikrobiologija sa epidemiologijom

Š. Radulović

Mikrobiologija sa epidemiologijom za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004. god.

Patologija

dr Radoslav Borota

Patologija za 2.razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. god.

Farmakologija

M. Milošević,
V. Veragić

Farmakologija za drugi razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2014.god.

Zdravstvena psihologija

 

 

Medicinska etika

Olga Vučić

Filozofija za IV razred medicinske škole Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2015.god.

Zdravstvena nega

A. Baljozović
N. Baljozović

Zdravstvena nega za drugi razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000.god.

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Druga godina Smer: kozmetički tehničar

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Aleksandra Ugrenović

Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Gramatika Srpskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.god.

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK : SUCCESS,INTERMEDIATE

2. RADNA SVESKA: SUCCESS,INTERMEDIATE

3. STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

1.Despotović, Tošić, Šešelja

2.Ognjanović

1.Matematika za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

2. Zbirka zadataka, Krug,2005.god.

Hemija

Aleksandra Stoiljković

Hemija za III razred medicinske, veterinarske i škole za negu lepote, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2013.god.

Medicinska biohemija

Vidoslava Đurić,

Medicinska biohemija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Biologija

D. Marinković,
D. Vakušić
G. Matić i dr.

Biologija za IV razred gimnazijeprirodnomatematičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Mikrobiologija sa epidemiologijom

Š. Radulović

Mikrobiologija sa epidemiologijom za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004. god.

Patologija

dr Radoslav Borota

Patologija za 2.razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005. god.

Zdravstvena psihologija

 

 

 

Farmakologija

M. Milošević,
V. Veragić

Farmakologija za drugi razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.god.

Estetska nega

Senka Mazić i dr.

Estetska nega I za drugi razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Estetska nega III za treći razred medicinske i stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Druga godina Smer: zdravstveni negovatelj

Nastavni predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Aleksandra Ugrenović

Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Novi Logos, 2014. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Pearson Longman,
Stuart McKinley,
Bob Hastings

Radmila Bertolino,
Marica Ilić

 

1. UDZBENIK : SUCCESS,INTERMEDIATE

2. RADNA SVESKA: SUCCESS,INTERMEDIATE

3. STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

1.Despotović, Tošić, Šešelja

2.S.Ognjanović

1.Matematika za drugi razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

2. Zbirka zadataka, Krug,2005.god.

Zdravstvena psihologija

 

 

Zdravstvena nega

dr A. Baljozović i grupa autora

Zdravstvena nega II,za drugi razred medicinske škole,, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2012. god.

Ishrana

 

 

 

Patologija

dr Radoslav Borota

Patologija za 2.razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2012. god.

Medicinska mikrobiologija sa epidemiologijom

Š. Radulović

Mikrobiologija sa epidemiologijom za II razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2010. god.

Farmakologija

M. Milošević,
V. Veragić

Farmakologija za drugi razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.god.

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Geografija

Mirko Grčić,
Stevan Stanković,
Ljiljana Gavrilović,
Svetlana Radovanović,
Milomir Stepić,
Snežana Đurić

 

Geografija za III razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.god.

Medicinska geografija

 

 

 

Medicinska informatika

 

 

 

Treća godina Smer: medicinska sestra-tehničar

Nastavni predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Nina Đurić

Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Novi Logos, 2014. god, Beograd

Engleski jezik

Katarina Kovačević
Gordana Marković

Engleski jezik za treći razred gimnazije i srednjih stručnih škola Improving English 3
(udžbenik sa radnom sveskom)

Engleski jezik za prvi, drugi, treći i četvri razred srednje medicinske škole- ZUNS, Beograd 2009

Matematika

Ž Ivanović

S. Ognjanović

 

Matematika -Zbirka zadataka i testova za treći razred gimnazije i tehničkih škola

Fizika

J. Janjić, B Radivojević, M. Pavlov,

Fizika za III razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Hemija

Aleksandra Stoiljković

Hemija za III razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005. god.

Biologija - odabrane teme

T. Berić i saradnici

I. Klizmanić

Biologija 1 Udžbenik za prvi razred gimnazije, Novi logos Beograd 2014.god.

Biologija 2 Udžbenik biologije za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, Novi logos Beograd 2015.god

Zdravstvena nega

R. Popović
P. Borojević

J. Todorović i saradnici

Z. Komljenović
T. Ranđelović

D.Diklić
B. Antonijević

D. Mladenović i saradnici

J. Bukelić

Zdravstvena nega 3, za treći razred medicinskih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Interne bolesti sa negom 1 za treći razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1989.god.

Hirurgija sa negom 1 za teći razred medicinske škole Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Infektivne bolesti sa negom za treći ili četvrti razred medicinske škole praktikum Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1990.god.

Ginekologija i akušerstvo za treći ili četvrti razred medicinskih škola praktikum Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Neuropsihijatrija za teći razred medicinskih škola praktikum, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Infektologija

D. Diklić
B. Antonijević

Infektivne bolesti sa negom za treći ili četvrti razred medicinske škole Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1990.god.

Interna medicina

J. Todorović i saradnici

Interne bolesti sa negom 1 za treći razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1989.god.

Hirurgija

T Ranđelović
Z. Komnenić

Hirurgija sa negom 1 za teći razred medicinske škole Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Neurologija

dr Jovan Bukelić

Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Sociologija sa pravima građana

Nebojša Jovanović

Sociologija-Udžbenik za četvrti razred ginmazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2016.

Verska nast. pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

dr Jovan Bukelić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Treća godina Smer: kozmetički tehničar

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Nina Đurić

Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Novi Logos, 2014. god, Beograd

Engleski jezik

Katarina Kovačević
Gordana Marković

.

 

Engleski jezik za treći razred gimnazije i srednjih stručnih škola Improving English 3
(udžbenik sa radnom sveskom)

 

Engleski jezik za prvi, drugi, treći i četvri razred srednje medicinske škole- ZUNS, Beograd 2009

Fizika

J. Janjić,

B Radivojević,

M. Pavlov,

Fizika za III razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Hemija

Aleksandra Stoiljković

Hemija za III razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Biologija

D. Marinković..

Biologija za III razred medicinske i veterinarske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Sociologija sa pravima građana

Milan Gačanović

Ustav i prava građana -Klet Beograd 2013.

Estetska nega

. Senka Mazić

D. Todorović

Estetska nega II

Fizikalna medicina

dr S. Conić

dr P.Delibašić

Fizikalna medicina za drugi i treći razred, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004.god.

Kozmetologija

Senka Mazić

Ž. Nidžović,

Kozmetologija za II-IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004.god.

Dermatologija sa negom

S.Konstantinović,

N. Martinović:

Dermatologija sa negom za III i IV razred

Verska nastava

dr I. Midić

dr J. Bukelić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Treća godina Smer: Kozmetički tehničar

Nastavni predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Nina Đurić

Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Novi Logos, 2014. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Radmila Bertolino,
Marica Ilic

 

UDZBENIK: SUCCESS,UPPER INTERMEDIATE

RADNA SVESKA : SUCCESS,INTERMEDIATE

STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

S. Ognjanović

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3, Krug,2005.god.

Psihologija

N. Rot,

S. Radonjić

Psihologija za drugi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.god.

Masaža

Senka Mazić

Estetska nega 1

Dermatologija sa negom

S.Konstantinović, N. Martinović:

Dermatologija sa negom za III i IV razred

Osnovi kliničke medicine

Jovan Teodorović i saradnici

Interne bolesti sa negom za III razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Verska nastava-pravoslavni katihizis

dr Ignjatije Midić

dr Jovan Bukelić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Treća godina Smer: zdravstveni negovatelj

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Nataša Stanković-Šošo
Boško Suvajdžić
Nina Đurić

Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola
Novi Logos, 2014. god, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Radmila Bertolino,
Marica Ilic

 

UDZBENIK: SUCCESS,UPPER INTERMEDIATE

RADNA SVESKA : SUCCESS,INTERMEDIATE

STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

S. Ognjanović

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3, Krug,2005.god.

Zdravstvena nega

J. Barović

R. Popović

Zdravstvena nega, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.god.

Nega u rehabilitaciji

Zeković

Nega u rehabilitaciji, ZUNS

Specijalna rehabilitacija, ZUNS

Infektologija

Bogdan Diklić

Infektologija s negom, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Osnovi kliničke medicine

Jovan Teodorović i saradnici

Interne bolesti sa negom za III razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Neuropsihijatrija

dr Jovan Bukelić

Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Verska nastava

dr Ignjatije Midić

dr Jovan Bukelić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Četvrta godina Smer: medicinska sestra-tehničar

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i knjiž.

Lj. Nikolić,

B. Milić

Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za četvrti razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Radmila Bertolino,
Marica Ilic

 

UDZBENIK:: SUCCESS,UPPER INTERMEDIATE

STRUCNI TEKSTOVI

Sociologija

M.Mitrović

S. Petrović;

Sociologija za IV razred gimnazije i III razred srednjih i stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.god.

Filozofija

Milanka Radić-Tadić

1. Filozofija -udžbenik filozofije za 4 razred gimnazije i srednjih stručnih i umetničkih škola -Novi Logos 2014.godine

Fizika

B. Radivojević

Fizika za IV razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Ustav i prava građana

Milan Gačanović

Ustav i prava građana za IV razred gimnazije i III i IV razred srednjih stručnih škola, Klet, Beograd 2013.god.

Medicinska biohemija

Vidoslava Đurić,

Medicinska biohemija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Zdravstvena nega

Mazić, Terzić Putniković,

Zdravstvena nega za IV razred,, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2007.god.

Interna m. sa negom

J. Todorović i saradnici

Interna medicina sa negom za IV razred medicinskih škola Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Hirurgija sa negom

Komnenić

Hirurgija sa negom II za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Pedijatr. sa negom

S. Kostić

Pedijatrija sa negom za četvrti razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Ginekologija i ak. sa negom

D. Mladenović,

Z.Bogdanović..

Ginekologija i akušerstvo sa negom za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Verska nastava-

dr Ignjatije Midić

dr J.Bukelić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Četvrta godina Smer: kozmetički tehničar

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Lj. Nikolić,

B.Milić

Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za četvrti razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Engleski jezik

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Radmila Bertolino,
Marica Ilic

 

UDZBENIK:: SUCCESS,UPPER INTERMEDIATE

STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

Ognjanović

Zbirka rešenih zadataka iz metematike 4, Krug 2005

Filozofija

1. Savić, Cekić, Petković

2. Olga Vučić

1. Filozofija za srednju školu Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.god.

2. Filozofija za četvrti razred medicinskih škola

Fizika

B Radivojević,

Fizika za IV razred srednje škole sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe, za četvrti razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Ustav i prava građ.

Stevan Lilić Svetislav Bulajić

Ustav i prava građana za IV razred gimnazije i III i IV razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Psihologija

N. Rot,

S. Radonjić

Psihologija za drugi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.god.

Medicinska biohemija

Vidoslava Đurić,

Medicinska biohemija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.god.

Dermatologija sa negom

S.Konstantinović, N. Martinović:

Dermatologija sa negom za III i IV razred

Estetska n

dr SMazić

Estetska nega 3

Estetska hir sa negom

dr M.Colić

dr B.Todorović

Estetska hirurgija sa negom za četvrti razred medicinske škole

Verska nastava

dr Ignjatije Midić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Četvrta godina Smer: Kozmetički tehničar

Predmet

Autor-i

Naziv udžbenika, izdavač i godina izdanja

Srpski jezik i književnost

Lj. Nikolić,

B.Milić

Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za treći razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.god.

Engleski jezik

Pearson Longman,
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons

Radmila Bertolino,
Marica Ilic

 

UDZBENIK:: SUCCESS,UPPER INTERMEDIATE

STRUCNI TEKSTOVI

Matematika

S. Ognjanović

Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3, Krug,2005.god.

Filozofija

1. Savić, Cekić, Petković

2. Olga Vučić

1. Filozofija za srednju školu Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.god.

2. Filozofija za četvrti razred medicinskih škola

Kozmetologija

Senka Mazić Živorad Nidžović

Kozmetologija za II-IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.god.

Dermat.sa negom

S.Konstantinović, N. Martinović:

Dermatologija sa negom za III i IV razred

Estetska nega

S. Mazić

D Todorović

Estetska nega II

Estetska hir. sa negom

dr Miodrag Colić

dr B.Todorović

Estetska hirurgija sa negom za četvrti razred medicinske škole

Verska nastava

dr I.Midić

dr Jovan Bukelić

Pravoslavni katihizis za III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006.god.

Da vam učenje bude na radost!