Parlament medicinske škole

"Nadežda Petrović" u Zemunu

 

Učenici srednjih škola, od 2002. godine, okupljeni su oko učeničkih parlamenata, institucija koje pomažu mladima da što lakše reše zajedničke probleme tokom školovanja. Od te godine aktivan je i Učenički parlament u Medicinskoj školi "Nadežda Petrović" u Zemunu.
    Na inicijativu Dušana Obradovića, koordinatora rada učeničkih parlamenata u Srbiji, pri Narodnoj kancelariji predsednika republike, 2005. godine počelo se sa osnivanjem učeničkih parlamenata po školama. Učenički parlament u našoj školi je organizovan na novim osnovama. Na sednici Parlamenta, koja je održana 17. februara 2006. godine, usvojen je Statut Učeničkog parlamenta Medicinske škole "Nadežda Petrović", prema kome član Parlamenta može biti svaki učenik škole koji je za to zainteresovan. Članovi Parlamenta biraju svog predsednika, potpredsednika i sekretara i odbore koji će u okviru Parlamenta delovati za različite oblasti, kao sto su unutrašnji poslovi, spoljni poslovi, kultura, sport i informisanje.

Parlament je sproveo anketu među učenicima naše škole o njihovim predlozima i prioritetima za rad Parlamenta, na osnovu toga, postavio određene ciljeve i počeo da radi na njihovoj realizaciji, ali nije uspeo da ih ostvari, jer je dosta vremena posvetio novoj organizaciji i izradi Statuta.

Parlament je za ovu školsku godinu postavio sledeće ciljeve:
-poseta Sajmu knjiga
-saradnja sa Ferijalnim savezom Zemuna
-humanitarne akcije
-akcije dobrovoljnog davanja krvi
-pravljenje novogodišnjih paktića za decu bez roditeljskog staranja
-poseta Narodnoj biblioteci
-poseta Narodnoj skupštini
-poseta gerantološkom centru na Bežanijskoj kosi
-izbor najuređenijeg školskog prostora, učionice i kabineta
-uređenje školskog dvorišta

 

Povezivanjem i koordinisanim radom sa drugim Učenickim parlamentima u Srbiji, Parlament naše škole doprinosi da populacija srednjoškolaca postaje ozbiljan partner u donošenju odluka u vezi sa mladima.