Професори

АЛЕКСИЋ ЛИДИЈА, наставник здравствене неге
АНДРИЋ ИВАНА, професор биологије и специјалне ботанике
БИШКУПОВИЋ АНИТА, професор енглеског језика
БЈЕЛОБРК НЕВЕНА, професор предузетништва
БОГИЋЕВИЋ др САЊА, професор гинекологије и акушерства са негом
БОЖИЋ САЊА, наставник здравствене неге
ВАНИЋ ВАСИЋ ИРЕНА, професор психологије
ВАСИЉЕВИЋ БИЉАНА. професор српског језика и књижевности
ВЕЛИЧАНИН ВЕСЕЛИНКА, наставник здравствене неге
ВРЦЕЉ ВОЈИСЛАВА, наставник ликовне културе
ГОЈИЋ РАСЕМА, професор историје и професор грађанског васпитања
ГРКИНИЋ ОГЊЕН, професор физике
ДИНИЋ ТАЊА, професор грађанског васпитања и професор историје
ЂОКИЋ ДАНА, професор латинског језика
ЂОРИЋ НАТАША, педагог школе
ЂУРАШКОВИЋ БОРКА, наставник здравствене неге
ЂУРЂЕВИЋ др МИРЈАНА, професор анатомије и физиологије
ЖИВАНОВИЋ ТИЈАНА, наставник масаже

ЖИВКОВИЋ НЕВЕНА, наставник здравствене неге
ЖИВОЈИНОВИЋ-БРАЈТИГАМ БИЉАНА, професор физичког васпитања
ЗЕЦ др ЈАСНА, професор фармакологије и професор анатомије и физиологије
ИЗГАРЕВИЋ-ВЕЉКОВИЋ МАРИЈА, професор здравствене неге
ИВАНОВ ВАЛЕНТИНА, професор хемије
ИНЂИЋ МИЛЕНА, наставник здравствене неге
ИВАНОВИЋ СТОЈАНА, наставник здравствене неге и наставник прве помоћи
ЈАКОВЉЕВИЋ МАРИЈА, професор козметологије
ЈАНКОВИЋ МАРИЈА, наставник здравствене неге
ЈЕЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР, професор математике
ЈОВАНОВИЋ-ГЛАВОЊИЋ мр БИЉАНА, професор рачунарства и информатике, професор предузетништва и директор школе
ЈОВАНОВИЋ ЈАНА, професор српског језика и књизевности
ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, професор српског језика и књизевности
ЈОВОВИЋ ЈЕЛЕНА, професор биологије
КНЕЖЕВИЋ ГОРЈАНА, професор здравствене неге
КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА, професор рачунарства и информатике и професор предузетништва
КЉАЈИЋ АНГЕЛИНА, наставник здравстене неге
КОВАЧЕВИЋ-САПСАЈ СНЕЖАНА, професор српског језика и књижевности
КОРУГИЋ ЖАКЛИНА, професор математике
КОСАНОВИЋ др ВАЊА, професор физикалне медицине, професор прве помоћи, професор анатомије и физиологије и професор масаже
КРСТИЋ ТАМАРА, наставник здравствене неге
КУЗМАНОВИЋ ЈОВАНА, професор српског језика и књижевности
ЛАЗИЋ МИРЈАНА, професор енглеског језика
ЛАЗИЋ СЛАВИЦА, наставник здравствене неге
ЛАКУШИЋ МИЛУТИН, професор физичког васпитања и културе тела
ЛАУТАРЕВИЋ ИВАНА, професор хемије
ЛУКИЋ СТОЈАНОВИЋ ДИЈАНА, професор социологије са правима грађана
МАЈКИЋ МИРЈАНА, наставник естетске неге
МАКСИМОВИЋ МАРИНА, наставник естетске неге и наставник масаже
МАРКОВИЋ ЕЛИЗАБЕТА, наставник здравствене неге
МАРКОВИЋ СЛАВИЦА, наставник здравствене неге
МАРЧЕТИЋ БОЈАНА, наставник српског језика и књижевности
МАТИЈЕВИЋ МИРКО, професор физичког васпитања
МИЛОЈЕВИЋ др ЕДИТА, професор биохемије, професор неурологије, професор неуропсихијатрије
МИЛОСАВЉЕВ-ПАНТЕЛИЋ ОЛИВЕРА, наставник здравствене неге
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАНА, професор музичке културе
МИЛОШЕВИЋ ИВА, наставник здравствене неге
МИЛЕНОВИЋ САША, наставник здравствене неге
МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, професор филозофије
МИХАЈЛОВИЋ МАРИЈА, наставник здравствене неге
МИХАЈЛОВИЋ МИЛИЦА, наставник здравствене неге
МИШИЋ ДРАГАН, професор физичког васпитања
НИКЧЕВИЋ БИЉАНА, наставник естетске неге и наставник масаже
НИКОЧЕВИЋ ЕМИНА, наставник здравствне неге
НИШАВИЋ БЛАГОЈЕВИЋ др АНА, професор хирургије и професор анатомије и физиологије
ОБРАДОВИЋ др КСЕНИЈА, професор микробиологије са епидемилогијом и професор хигијене са здравственим васпитањем
ОБУЋИНА др МАРИНА, професор медицинске биохемије и професор анатомије и физиологије
ПАПИЋ др ЈАДРАНКА, професор дерматологије са негом
ПАВЛОВИЋ ДАНИЕЛА, професор енглеског језика
ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА, наставник здравствене неге
ПЕТКОВИЋ ДРАГАНА, наставник естетске неге
ПЕРИЋ НЕВЕНКА, наставник здравствене неге
ПЕШИЋ ХИЛДА, професор рачунатсва и информатике и професор предузетништва
ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ, професор педиатрије, професор естетске хирургије
ПУЈИЋ ЈЕЛЕНА, професор географије, професор медиинске географије и помоћник директора школе
РАЈАЧИЋ др СНЕЖАНА, професор хигијене са здравственим васпитањем и професор фармакологије
РАКИЋ ИВАН, професор математике
РАКИЋ НАТАЛИЈА, професор математике
САВИЋ ГОРДАНА, наставник здравствене неге
СИМОВИЋ НАТАША, професор козметологије
СМИЉАНИЋ СНЕЖАНА, наставник здравствене неге
СТЕВАНОВИЋ САВА, наставник географије и медицинске географије
СТОЈАНОВИЋ РОСИЋ БОЈАНА, професор енглеског језика
ТАСИЋ ЈОВАН, наставник здравствене неге
ТЕШИЋ др НАТАША, професор интерне медицине са негом, и професор инфектологије
ТОДОРОВИЋ ДУБРАВКА, наставник естетске неге
ТРИФУНОВИЋ БРАНКО, професор физичког васпитања
ФИЛИПОВИЋ МИЛИЦА, наставник естетске неге
ХАСАНБЕГОВИЋ БОЈАНА, наставник здравствене неге
ХОФЕР МАРИЈА, наставник здравствене неге
ЦВИЈОВИЋ ВУКОВИЋ ЈАСМИНА, наставник естетске хирургије са негом, координатор стручне наставе
ЏИВЏАНОВИЋ СНЕЖАНА, професор биологије
ЏОПАЛИЋ ЈЕЛЕНА, вероучитељ
ШУНДЕРИЋ СНЕЖАНА, професор физике