КОРАЦИ ПОСТУПАЊА У СИТУАЦИЈИ НАСИЉА ИЛИ СУМЊЕ ДА СЕ ДЕШАВА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

 

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ?

 

У СИТУАЦИЈИ ДЕШАВАЊА ИЛИ ПОСТОЈАЊА СУМЊЕ ДА СЕ НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ДЕШАВА, ПРИЈАВЉИВАЊЕ СЕ ОДВИЈА СЛЕДЕЋИМ РЕДОСЛЕДОМ:

 

 

Информација о дешавању или постојању сумње на насиље, злостављање и занемаривање се даје путем ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА за пријаву насиља, злостављања и занемаривања, који можете преузети у Школи (зборници, канцеларијама психолошко-педагошке службе, координатора практичне наставе, секретара или га преузмите са сајта). Сваки други вид пријаве (усмене или писмене) ће такође бити размотрен.

Насиље над децом/ученицима Школе можете пријавити и путем

телефона Школе 011/2618-058 или е-mail prijavanasilja@medicinskazemun.edu.rs.

 

strelica-dole

 

ПРИЈАВА СЕ ЛИЧНО ДОСТАВЉА:

Тиму за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања – Медицинска школа „Надежда Петровић“, Наде Димић 4, Земун од 08:00 до 18:00 часова.

или

дежурном наставнику, координатору практичне наставе или секретару школе, који пријаву прослеђују Тиму одмах по добијању информације о дешавању или постојању сумње на насиље, злостављање и занемаривање

 

strelica-dole

 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања

ОРГАНИЗУЈЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ у установи, обавештава директора и, по потреби, предузима заштитне мере према детету, мере према запосленом, информише родитеље, информише надлежне службе.

 

strelica-dole

 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања

ДАЈЕ ИНФОРМАЦИЈУ о предузетим мерама заштите детета/ученика подносиоцу пријаве, директору и надлежним службама.