Стручно веће козметичке групе предмета
 

Чланови стручног већа су::

1. Живановић Тијана

2. Jaковљевић Марија

3. Koсановић др Вања

4. Mајкић Мирјана

5. Никчевић Биљана

6.  Папић др Јадранка

7.  Петковић Драгана

8. Бањанац Милица

9. Павловић Милица

10. Ђурић Карина

11. Maксимовић Марина

12. Toдоровић Дубравка

13. Филиповић Милица

14 .Цвијовић-Вуковић Јасмина

 

 

Председник стручног већа je Тијана Живановић