Stručno veće kozmetičke grupe predmeta
 

Članovi stručnog veća su:

1. Živanović Tijana

2. Jakovljević Marija

3. Kosanović dr Vanja

4. Majkić Mirjana

5. Nikčević Biljana

6.  Papić dr Jadranka

7.  Petković Dragana

8.  Petrović Milena

9. Radoičić Aleksandra

10. Rajićić Katarina

11. Petrović Tijana

12. Todorović Dubravka

13. Tomić Milica

14. Filipović Milica

15.Cvijović-Vuković Jasmina

 

 

Predsednik stručnog veća je Jakovljević Marija.