Stručno veće kozmetičke grupe predmeta
 

Članovi stručnog veća su:

1. Živanović Tijana

2. Jakovljević Marija

3. Kosanović dr Vanja

4. Majkić Mirjana

5. Nikčević Biljana

6.  Papić dr Jadranka

7.  Petković Dragana

8. Milojević Tatjana

9. Pavlović Milica

10. Đurić Katarina

11. Mašić Tijana

12. Todorović Dubravka

13. Tomić Milica

14. Filipović Milica

15.Cvijović-Vuković Jasmina

 

 

Predsednik stručnog veća je Ćosić Milica.