Stručno veće kozmetičke grupe predmeta
 

Članovi stručnog veća su:

1. Živanović Tijana

2. Jakovljević Marija

3. Kosanović dr Vanja

4. Majkić Mirjana

5. Nikčević Biljana

6.  Papić dr Jadranka

7.  Petković Dragana

8. Simović Nataša

9. Pavlović Milica

10. Đurić Katarina

11. Maksimović Marina

12. Todorović Dubravka

13. Filipović Milica

14 .Cvijović-Vuković Jasmina

 

 

Predsednik stručnog veća je Filipović Milica